SKUP ZŁOMU
I METALI KOLOROWYCH

 

Recycling to coś więcej, niż tylko wykorzystywanie surowców wtórnych.
Wspólnie dbamy o środowisko naturalne oraz o Twoje zadowolenie.


WITAMY
RODO
Szanowni Państwo, w dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORDO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, oraz o zasadach, na jakich to się odbywa po dniu 25 maja 2018 roku.
 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Maciej Majewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Majewski- Recycling Maciej Majewski, Rumianek (62-080) ul. Południowa 2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność Gospodarczej (CEiDG), legitymujący się numerem NIP: 9721064236 oraz numerem REGON: 300280183.
 2. Administrator Danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych,
 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. wykonania określonych usług, na które została  uprzednio wyrażona zgoda - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda, do momentu jej skutecznego odwołania;
  2. wykonania umowy i wykonania usług oferowanych przez Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
  3. finansowo–księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów 
   prawa m.in. podatkowych, w tym art. 74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu 
   wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
  4.  obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym; 
  5. prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 
   f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  6. marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie 
   uzasadnionego interesu Administratora, do czasu zakończenia
   umowy lub złożenia sprzeciwu co do przetwarzanie danych;
 4. W związku z celami, o których mowa powyżej, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez Administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, dostawcy usług doradczych, księgowych, kancelarii prawnych.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W powyższej sprawie proszę o kontakt wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@majewski-recycling.pl
 6.  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO,
 7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
Kontakt z nami

Majewski Recycling
   Maciej Majewski

ul.Południowa 2
62-080 Rumianek
NIP:9721064236

 
CENTRUM RECYCLINGU

 ul. Południowa 2
62-080 Rumianek

tel: +48 696 84 43 23

GODZINY OTWARCIA:
pon - pt: 8:00 – 16:00
sobota: 8:00 – 13:00